dilluns, 28 de desembre de 2009

PROJECTE FINAL - Conclusions


Per tal de garantir una motivació intensa que empenyi l’aprenent al treball i a l’aprenentatge és altament recomanable despertar curiositats i interessos particulars en base a la seva pròpia realitat. Quan partim d’una situació que suposa un problema per a l’aprenent el procés d’aprenentatge ve acompanyat d’una actitud positiva i carregada d’estímuls per part de l’aprenent. Per contra, quan afrontem una formació i no connectem amb l’interès o curiositat dels alumnes difícilment es produirà un aprenentatge significatiu. Tots hem viscut les dues vessants en les nostres etapes escolars… La nostra aposta formativa ha de treballar a la recerca d’aquestes inquietuds en els alumnes, perquè constitueix la millor garantia d’èxit. Suposa un repte, per tant, fins en la impartició de les matèries més complexes o els continguts més teòrics, acostar el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aplicabilitat dels coneixements adquirits en la quotidianitat dels aprenents, fer aparèixer interrogants i esbrinar els problemes que poden suscitar l’atenció i la motivació dels alumnes.


D’altra banda, en la elaboració de qualsevol programa o projecte formatiu el disseny de la fitxa del procés esdevé una eina primordial per al seu desenvolupament. La fitxa recollirà amb detall tots el aspectes relacionats amb els agents personals (i tecnologia mediadora, si n’hi hagués), una definició precisa del problema de partença, els aspectes contextuals a l’activitat, les característiques de l’aprenent (cognitives, emocionals…) i, òbviament, les competències, els objectius, i continguts que es desenvoluparan. En aquest disseny inicial es preveuran les activitats que s duran a terme i es temporitzaran adequadament. Totes les decisions preses han d’estar recolzades per una determinada fonamentació psicopedagògica que embolcallarà tot el projecte (en aquest darrer aspecte, el disseny d’un mapa conceptual també serà molt útil per emmarcar l’activitat en el corresponent corrent teòric i resta d’elements clau que s’hi relacionen). La implementació del projecte, si mantenim aquest propòsit, es construirà sobre una base sòlida i sense fissures, amb un punt de sortida definit i uns objectius clars, sempre susceptible de petits ajustaments que s’aniran incorporant al disseny i el modificaran lleument.


Per últim, és oportú destacar la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els processos educatius dels nostres dies. Amb la controvèrsia generada darrerament (amb la inclusió dels ordinadors com a recurs didàctic d’ús habitual a les aules del nostre país) és fonamental establir uns criteris clars i definits sobre el paper de la tecnologia en l’àmbit educatiu. La tecnologia ja ha entrat a les aules però la velocitat d’adaptació dels alumnes, dels professors i de la resta de comunitat educativa a aquest prometedor recurs encara és insuficient. Les potencialitats de les noves tecnologies (la base de dades Kite n’és un bon exemple) són evidents però l’adequada administració i simbiosi amb els processos tradicionals d’ensenyament-aprenentatge no ho són tant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada